Esteu aquí: Inici » Contractes, convenis i subvencions » Relació de contractes » Licitacions en tràmit (perfil del contractant)

Licitacions en tràmit (perfil del contractant)

El perfil del contractant és el mitjà de difusió de l’activitat contractual de l’Ajuntament de Pacs del Penedès a través del seu web institucional.

 

licitacions-en-tramit-perfil-del-contractant

 

En aquest perfil s’hi difonen les licitacions municipals dels contractes que es tramiten a través dels procediments obert, restringit, negociat amb publicitat i de diàleg competitiu, com també les adjudicacions d’obres de valor estimat superior a 50.000 euros i per a la resta de contractes superiors a 18.000 euros.

El perfil us facilita l’accés a tota la informació i documentació d’aquestes licitacions i adjudicacions municipals, alhora que assegura la transparència dels expedients de contractació.

En el perfil hi trobeu les licitacions que estan en curs, els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que les regulen, els requisits de presentació de les proposicions i tota la informació essencial de cada procediment concret, així com els contractes que estan adjudicats, les dades bàsiques de l’adjudicació i altra informació contractual.

L’accés al perfil del contractant de l’Ajuntament de Pacs del Penedès el podeu realitzar des d’aquest enllaç:

Accedeix al perfil del contractant de l’Ajuntament de Pacs del Penedès