Estatuts

Actualment, a l’Ajuntament de Pacs del Penedès, no ens regim per estatuts interns.