Esteu aquí: Inici » Acció de govern i normativa » Acció de govern i partits polítics » Resolucions i decrets

Resolucions i decrets

Aquí pots consultar les resolucions i decrets aprovats per aquest ens.

 

resolucions-i-decrets

 

Accedeix a la relació de decrets aprovats per l’ajuntament de Pacs del Penedès de l’any 2019 (actualitzat a 11-11-2019)

Accedeix a la relació de decrets aprovats per l’ajuntament de Pacs del Penedès de l’any 2018 (històric)

Accedeix a la relació de decrets aprovats per l’Ajuntament de Pacs del Penedès de l’any 2017 (històric)

Accedeix a la relació de decrets aprovats per l’Ajuntament de Pacs del Penedès de l’any 2016 (històric)

 

NOTA: En el contingut del document de la relació de decrets, els noms de les persones i les empreses, figuren com a inicials, degut al següent cumpliment legal:

“La publicació dels decrets i resolucions que contenen el nom i altres dades de les persones físiques constitueix un tractament de dades personals, i s’ha de sotmetre als preceptes i garanties de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

D’acord amb la llei, les dades personals contingudes en la major part de decrets i resolucions no es poden publicar al portal de la transparència sense contradir la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal.
Tanmateix, les persones poden accedir al contingut d’aquests documents d’acord amb les previsions de l’article 18 i següents de la Llei del Parlament 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.”